Epilepsija – vrste, simptomi i lečenje

Epilepsija – vrste, simptomi i lečenje

Epilepsija je jedna od najčešćih bolesti odnosno poremećaja u neurologiji, koja predstavlja povremeni i kratkotrajni poremećaj funkcije kore mozga.

Ova izrazito teška i široko rasprostranjena bolest uključuje bilo koje stanje kod kojeg postoje ponavljane epizode napada, u toku kojih može da dođe do delimičnog ili potpunog gubitka svesti, neuobičajenih pokreta vilice, ukočenosti i poremećaja govora, grčenja mišića, kao i do gubitka čula, autoimunih funkcija, raspoloženja i mentalnih funkcija.

Danas u svetu od epilepsije boluje oko 50 miliona ljudi.

Uzroci epilepsije

Kod obolelih od epilepsije kod kojih nije moguće utvrditi jasan, primarni uzrok nastanka bolesti, osim nasledne predispozicije ubrajaju se i idiopatske, primarne, genuine i funkcionalne epilepsije.

Simptomatske odnosno sekundarne, organske, lezijske ili stečene epilepsije uzrokovane su hroničnim organskim oštećenjima ili bolesti mozga.

Za kriptogene epilepsije se veruje da su simptomatske i da imaju određeni supstrat u podlozi, ali je nemoguće dokazati ga.

Stanja koja mogu da podstaknu napade su:

 • Urođene mane i perinatalni problemi
 • Povrede mozga
 • Metabolički poremećaji
 • Komplikacije dijabetes mellitusa
 • Poremećaji elektrolita
 • Oslabljeni rad bubrega i uremija (toksično nakupljanje otpadnih materija)
 • Nedostaci određenih materija u ishrani
 • Fenilketonurija, koja može retko da dovede i do napada kod dojenčadi
 • Unos ili trovanje alkoholom ili drogama
 • Lečenje od uzimanja alkohola ili droga
 • Tumori i lezije mozga koje zauzimaju prostor u mozgu, kao što su hematomi.

Koji simptomi prethode napadima?

Neki od simptoma koji prethode napadima epilepsije su:

 • osećaj iskrenosti, čudnog mirisa i ukusa, besa ili iznenadne velike žalosti
 • čudni zvučni signali
 • mučnina sa povraćanjem
 • trnjenje ruku
 • nekontrolisani pokreti
 • različiti neobična čula
 • pogrešna percepcija veličine stvari
 • osećaj da je nešto već viđeno ili nikad viđeno
 • osećaj propadanja
 • iznenadno lupanje srca

Dijagnoza i lečenje epilepsije

Za dijagnozu epilepsije veoma je važno da se uzme detaljna anamneza, napravi detaljan klinički neurološki pregled i učini elektroencefalografsko snimanje (EEG).

Lečenje epilepsije obično započinje odmah nakon postavljanja dijagnoze odnosno nakon najmanje dva neprovocirana napada. U nekim slučajevima, lečenje može da se započne i nakon prvog napada ukoliko postoje izrazite promene u EEG-u.

Specijalista neurolog ili neuropedijatar odrediće adekvatan epileptik, pri čemu je tendencija da se epilepsija leči jednim lekom, ako je to moguće. Ako se određena terapija ne pokaže delotvornom, lekar može da poveća dozu ili da se odluči za neko drugo antikonvulzivno sredstvo.

Izbor antiepileptika zavisi pre svega od vrste napada. Neki lekovi pokrivaju širok spektar napada (npr. i generalizovane i parcijalne napade), dok drugi specifično deluju samo na određeni tip napada.

Druga važna činjenica za izbor leka su njegove nuspojave. Kod bolesnika koji uz epilepsiju imaju i neke druge bolesti treba da se vodi računa o mogućim interakcijama antiepileptika sa lekovima koje se inače koriste.

Terapija podrazumeva česte i redovne kontrole. Takođe, lekove je potrebno uzimati redovno, a njihovo korišćenje ne sme da se prekida bez saveta lekara.

Lečenje uzroka, ukoliko je otkriven, može da zaustavi pojavu napada. Ono može da uključi terapiju lekovima, hirurški zahvat zbog tumora ili lezija na mozgu, kao i druge vrste lečenja.

Lečenje epilepsije antiepilepticima uspešno je kod otprilike 60-70% bolesnika.

Nakon napada

Nakon napada zapišite pojedinosti, kako bi o njima mogli da obavestite lekara. Važne pojedinosti uključuju datum i vreme napada, njegovo trajanje, delove tela koji su bili zahvaćeni, vrstu pokreta i druge simptome, moguće uzroke i ostale primećene faktore.

Vrste epilepsije

Prema međunarodnoj klasifikaciji, definisano je oko tridesetak vrsta epilepsije, pri čemu se svaka od njih odlikuje karakterističnim simptomima.

Međutim, epileptične napade, uopšteno govoreći, možemo da podielimo u 3 grupe:

Vaša ocjena članka:

5 / 5 (4 votes)

Drugi upravo čitaju: