Krvni pritisak, šećer i masnoće- koje su idealne vrednosti?

Krvni pritisak, šećer i masnoće- koje su idealne vrednosti?
Ukoliko biste želeli da saznate koliki vam je krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi poželjno je da uradite dve stvari. Prvo da izmerite, a drugo da naučite referentne vrednosti.
Ako želite da saznate koji vam je indeks telesne mase » indeks telesne mase

Šećer u krvi

Vrednost šećera u krvi menja se tokom dana, tako da je potrebno izmeriti više puta. Ukoliko dva merenja na tašte pokažu veće vrednosti od 6.1 mmol/l budite na oprezu i redovno pratite stanje u slučaju da se šećer povisi. Dijabetes se dijagnostikuje kada dva merenja na tašte pokažu količinu veću od 7.0 mmol/l. Idealna količina šećera u krvi je od 3.8 do 6.9 mmol/L.

nizak » manje od 3.5 mmol/l

normalan » 3.8 do 6.9 mmol/l

granični » od 7.8 do 11 mmol/l

visoki » iznad 11.1 mmol/l

Krvni pritisak

Standardna jedinica kojom se izražava krvni pritisak je milimetar živinog stuba (mmHG). Što je viši pritisak, više milimetara će da naraste živin stub. To se odnosi samo na analogne manometre, pošto su danas sve popularniji digitalni.

Vrednosti krvnog pritiska:

Kategorija Sistolni pritisak (mmHg) Dijastolni pritisak (mmHg)
Optimalni pritisak <120 <80
Normalni pritisak <130 <85
Povišeni normalni pritisak 130–139 85–89
Blaga hipertenzija 140–159 90–99
Umerena hipertenzija 160–179 100–109
Teška hipertenzija >180 >110
Izolovana sistolna hipertenzija >140 <90

Masnoće (holesterol)

Granična vrednost holesterola se kroz istoriju menjala. Nekada se zdravim smatrala vrednost do 7 mmol/L, a danas je to samo do 5 mmol/L (ukupni holesterol kod odraslih).

Ukupni holesterol

deca » ispod 4.7 mmol/l

odrasli » ispod 5.0 mmol/l

HDL (dobar) holesterol

kod muškaraca » veći od 1.0 mmol/l

kod žena » veći od 1.2 mmol/l

LDL (loš) holesterol

i žene i muškarci » manji od 3.0 mmol/l

kod žena » veći od 1.2 mmol/l

Trigliceridi

i žene i muškarci » ispod 1.7 mmol/l

Idealan srčani puls

Srčani puls u mirovanju dosta zavisi od fizičke spremnosti. Kod atletičara je recimo volumen srca dosta veći i njihov puls je dosta niži. Normalna vrednost pulsa u mirovanju široko gledano iznosi između 50 i 95 udaraca u minuti. Ukoliko primetite da imate aritmiju u pulsu, srce vam na momente kuca brže ili sporije, u tom slučaju bi bilo poželjno da uradite EKG pregled srca.

Vaša ocjena članka:

3.89 / 5 (9 votes)

Drugi upravo čitaju: