Povišeni i sniženi limfociti – šta ih uzrokuje?

Povišeni i sniženi limfociti – šta ih uzrokuje?

Limfociti su bela krvna zrnaca koja su prisutna u krvi. Bela krvna zrnca pomažu u zaštiti tela od bolesti i infekcija. Kada opšti odbrambeni sistem tela bude napadnut od opasnih mikroorganizama, limfociti pomažu u osiguravanju odgovora na te napade.

Limfociti takođe pomažu u zaštiti organizma od tumora. Međutim, limfociti mogu da prouzrokuju odbacivanje tkiva u toku transplantacije organa jer ta tkiva oni vide kao stranu opasnost.

Povišeni limfociti

Postoji mnogo uzroka za preveliku količinu limfocita. Nivo limfocita iznad 40% je abnormalno visoka. Neki osnovni uzroci su grip i vodene kozice. Ostali uzroci uključuju tuberkulozu, veliki kašalj, herpes, rubeolu i neke ređe bolesti.

Neka od navedenih stanja su opisana ispod.

 • Tuberkuloza je tip infekcije koja obično zahvata pluća.
 • Rubeola je tip virusne infekcije od koje mogu da obole i deca i odrasli.
 • Veliki kašalj je infekcija koja uzrokuje kašalj pri disanju.
 • Herpes je virus koji obično uzrokuje simptome gripa i prehlade.
 • Akutna limfoblastična leukemija (ALL) i hronična limfocitna leukemija uzrokuju rast broja limfocita.
 • Leukemija je tumor ćelija krvi i koštane srži, koji nastaje usled nekontrolisanog razmnožavanja ćelija krvi i njihovih prethodnika u koštanoj srži. Ovaj tumor nastaje najčešće iz belih krvnih zrnaca (leukocita). ALL je tip leukemije kod koje ima previše nezrelih belih krvnih zrnaca koje su proizvedene od strane koštane srži. CLL je tip leukemije koji se karakteriše kao prisutnost prevelike količine zrelih limfocita.
 • Rak je grupa bolesti kod kojih se simptomi pojavljuju zbog abnormalnog i prekomernog rasta ćelija u jednom od organa ili tkiva tela.

Druga stanja koja mogu da prouzrokuju preveliku količinu limfocita su mononukleoza, hepatitis i toksoplazmoza.

 • Mononukleoza je virusna infekcija koja se pojavljuje iznenada i koja je karakteristična po velikom porastu broja belih krvnih zrnaca.
 • Hepatitis je infekcija jetre koja uzrokuje upalu. Funkcija jetre je da ukloni štetne materije iz tela.
 • Toksoplazmoza je tip infekcije ptica, reptila i drugih životinja koji se takođe može pojaviti i kod ljudi.

Određeni lekovi mogu da dovedu do velike količine limfocita. I pored transfuzije krvi, opet je moguće da se pojavi preveliki broj limfocita.

Sniženi limfociti

Postoji mnogo uzroka za smenjenu količinu (manje od 15%) limfocita. Pošto se limfociti proizvode u koštanoj srži manjak limfocita može da se dogoditi ako se ne proizvede dovoljno koštane srži ili ako se njena aktivnost smanji.

Uništavanje koštane srži se pojavljuje kod aplastične anemije. To je stanje u kojem postoji smanjenje ćelija koje stvaraju krv (poput belih krvnih zrnaca), zbog toga što koštana srž ne radi normalno i ne može da stvara takve ćelije. Stoga, aplastična anemija može vrlo lako da uzrokuje manjak limfocita.

Ljudi s AIDS bolešću često imaju manjak limfocita u krvi. AIDS je bolest koja smanjuje efektivnost imunološkog sistema čoveka zbog virusa pod nazivom HIV. Tumori takođe mogu da smanje količine limfocita.

Osim navedenog, postoji još nekoliko stvari koje mogu da prouzrokuju smanjenje limfocita, npr. steroidi. Steroidi su veliki broj hormonskih supstanci sa sličnom hemijskom strukturom. Hormoni su prirodne hemikalije koje proizvodi telo i pušta ih u krv, a koje imaju posebno delovanje na tkiva.

Neki poremećaji koji zahvataju nerve takođe mogu da izazovu smanjen nivo limfocita. Primeri su multipla skleroza, miastenija gravis i Guillain-Bareov sindrom.

 • Multipla skleroza je stanje kod kojeg organizam stvara više skleroza, u mozgu ili leđnoj moždini (zavisno od stepena razvijenosti bolesti).
 • Miastenija gravis je tip poremećaja kod kojeg mišići slabe i vrlo brzo se umore.
 • Guillain-Bareov sindrom je redak poremećaj koji uzrokuje slabost u rukama i nogama zbog oštećenja nerava.

Tagovi:

limfociti, poviseni limfociti, sniženi limfociti, smanjeni limfociti, povecani limfociti, niski limfociti, limfociti sniženi, Sta su limfociti, limfociti poviseni, limfociti povecani

Vaša ocjena članka:

3 / 5 (9 votes)

Drugi upravo čitaju: